ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง
เทศบาลตำบลบุ่งไหม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี