Poll

ประชาชนชาวตำบลบุ่งไหม มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

ภาคีเครือข่าย

Facebook

 1. ข่าวกิจกรรม
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น

15/1/2564...แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัส โคโรน่า2019

15/1/2564...แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัส โคโรน่า2019

[ 15-01-2564 ] Hits:3

15/1/2564...คำสั่ง..จังหวัดอุบลราชธานี.../เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมโควิต-19

15/1/2564...คำสั่ง..จังหวัดอุบลราชธานี.../เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมโควิต-19{gallery}151641{/gallery}

[ 15-01-2564 ] Hits:3

15/1/2564...ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี.../เรื่อง การกำหนดพื้นที่สถารณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

15/1/2564...ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี.../เรื่อง การกำหนดพื้นที่สถารณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 {gallery}15164{/gallery}

[ 15-01-2564 ] Hits:2

 1. ราคากลาง
 2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 3. ประกาศงานการเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

สภาพอากาศ

อุบลราชธานี

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ