สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลบุ่งไหม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

การปฏิสัมพันธ์

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนยุทธศาสตร์/รายงาน

17/11/2565....นายสุรศักดิ์ นันทะบุตร รองนายกเทศมนตรีตำบลบุ่งไหม เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน เพื่อติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ประจำปี 2565

17/11/2565....นายสุรศักดิ์ นันทะบุตร รองนายกเทศมนตรีตำบลบุ่งไหม ได้รับมอบหมายจาก นายปรีชา เงินหมื่น นายกเทศมนตรีตำบลบุ่งไหมเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน เพื่อติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ประจำปี 2565 ครั้งที่1{gallery}171125651{/gallery}

[ 17-11-2565 ] Hits:9

 1. จัดซื้อจัดจ้าง eGP
 2. ราคากลาง eGP
 3. การเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ