สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลบุ่งไหม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

การปฏิสัมพันธ์

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนยุทธศาสตร์/รายงาน

9/5/2565...ยกเลิกโฆษณาเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมแอลกอฮอล์และเครื่องดื่มที่ผสมกาเฟอีนในภาพยนต์และป้ายโฆษณา...

9/5/2565...ยกเลิกโฆษณาเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมแอลกอฮอล์และเครื่องดื่มที่ผสมกาเฟอีนในภาพยนต์และป้ายโฆษณา....(ได้มีประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฏีกา เล่ม 138 ตอนที่87 ก วันที่ 20 ธันวาคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค........รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาด้วย.{gallery}8565{/gallery}

[ 09-05-2565 ] Hits:11

 1. จัดซื้อจัดจ้าง eGP
 2. ราคากลาง eGP
 3. การเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ