9/5/2565...ยกเลิกโฆษณาเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมแอลกอฮอล์และเครื่องดื่มที่ผสมกาเฟอีนในภาพยนต์และป้ายโฆษณา...

วันจันทร์, 09 พฤษภาคม 2565 12:05
9/5/2565...ยกเลิกโฆษณาเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมแอลกอฮอล์และเครื่องดื่มที่ผสมกาเฟอีนในภาพยนต์และป้ายโฆษณา....(ได้มีประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฏีกา เล่ม 138 ตอนที่87 ก วันที่ 20 ธันวาคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค........รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาด้วย.

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลบุ่งไหม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ