สภาเทศบาล

นายประสงค์ ศรีใสคำ

ประธานสภาเทศบาล

นายศุภกิจ แก้วอุ่นเรือน

รองประธานสภาเทศบาล

นางสกุณา หวังรวมกลาง

เลขานุการสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นางวรรณภา พลเดช

สมาชิกสภาเทศบาล เขต1

นางสาวพรทิพย์ หงษ์มณี

สมาชิกสภาเทศบาล เขต1

นายสมัย หงษ์มณี

สมาชิกสภาเทศบาล เขต1

นายหนูพัด ชะนารี

สมาชิกสภาเทศบาล เขต1

นายสุวัฒน์ หงษ์มณี

สมาชิกสภาเทศบาล เขต1

นายชาญชัย สิมารัตน์

สมาชิกสภาเทศบาล เขต1

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

ร้อยตรีบุญเรือง เครื่องพาที

สมาชิกสภาเทศบาล เขต2

นายศุภกิจ แก้วอุ่นเรือน

สมาชิกสภาเทศบาล เขต2

นายลำพูน ศาลาทอง

สมาชิกสภาเทศบาล เขต2

นายทองหลาง กุลทะโสม

สมาชิกสภาเทศบาล เขต2

นายประสงค์ ศรีใสคำ

สมาชิกสภาเทศบาล เขต2

นายเอนก อดกลั้น

สมาชิกสภาเทศบาล เขต2

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3

สมาชิกสภาเทศบาล เขต3

สมาชิกสภาเทศบาล เขต3

สมาชิกสภาเทศบาล เขต3

สมาชิกสภาเทศบาล เขต3

สมาชิกสภาเทศบาล เขต3

สมาชิกสภาเทศบาล เขต3

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลบุ่งไหม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ