คณะผู้บริหารเทศบาล

นายปรีชา เงินหมื่น

นายกเทศมนตรี
โทรศัพท์ 086-2547303

นายสุรศักดิ์ นันทะบุตร

รองนายกเทศมนตรี
โทรศัพท์ 081-5470570

นายสิทธิชัย อักษรพิมพ์

รองนายกเทศมนตรี
โทรศัพท์ 089-7164118

นายมนตรี เครือครำ

เลขานุการนายกเทศมนตรี
โทรศัพท์ 081-4705697

นายอนันต์ คำริกาบุตร

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
โทรศัพท์ 085-0240223

-

-
โทรศัพท์ 081-8783608

-.-

-.-
โทรศัพท์ -.-

/ฝ่ายบริหารข้าราชการประจำฯ

จ่าสิบตรีพรสวัสดิ์ ครองบุญ

ปลัดเทศบาล
โทรศัพท์ 081-8783608

นายรัฐชวัฒน์ สาลี

รองปลัดเทศบาล
โทรศัพท์ 085-2052686

นางสุวรรณี บุรีพันธ์

หัวหน้าสำนักปลัด
โทรศัพท์ 063-9499365

นายจรณินร์ ประเสริฐศรี

ผู้อำนวยการกองช่าง
โทรศัพท์ 086-2597641

นางอัจฉรีย์ มีศรี

ผู้อำนวยการกองคลัง
โทรศัพท์ 095-4949353

นางสาวทัศนีย์ กำเนิดสิงห์

ผู้อำนวยการกองการศึกษาและวัฒนธรรม
โทรศัพท์ 085-0240223

ว่าง

ว่าง
โทรศัพท์ ว่าง

-.-

-.-
โทรศัพท์ -.-

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลบุ่งไหม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ