Hot News :
หัวหน้าส่วนราชการ

จ่าสิบตรีพรสวัสดิ์ ครองบุญ

ปลัดเทศบาล...081-8783608

นายรัฐชวัฒน์ สาลี

รองปลัดเทศบาล..085-2052686

หัวหน้าส่วน

นางสาวสุวรรณี บุรีพันธ์

หัวหน้าสำนักปลัดฯ..063-9499365

นายจรณินร์ ประเสริฐศรี

ผู้อำนวยการกองช่าง..086-2597641

นางสาวอัจฉรีย์ มีศรี

ผู้อำนวยการกองคลัง..098-8954916

นางสาวทัศนีย์ กำเนิดสิงห์

ผู้อำนวยการกองการศึกษาและวัฒนธรรม..089-2448613

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลบุ่งไหม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ