กองการศึกษา

ว่าง

ผู้อำนวยการกองการศึกษา


หัวหน้าฝ่าย

ไม่มี

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา


พนักงานเทศบาล

นายสุริยัน ชำนาญเวช

นักสันทนาการปฏิบัติการ

นายศุภศิลป์ พื้นอินทร์

นักวิชาการศึกษา

นายอัมพร ชำนาญเวช

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

พนักงานจ้าง/ลูกจ้าง

นางสาวลัดดา ยกแสง

ผู้ช่วยธุรการ

ไม่มี

บุคลากรสนับสนุนการสอน

ไม่มี

ผู้ช่วยธุรการ

ไม่มี

บุคลากรสนับสนุนการสอน

ไม่มี

จ้างเหมาฯช่วยงานโรงเรียน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบุ่งไหม

ไม่มี

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบุ่งไหม

นางสาวกกรณิการ์ มูลมี

ครู

นางสาวปภัสสร หงษ์มณี

ครู

นางสาวอัยยดา แก้ววงษา

ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก

นางสาวกรรณิกาณื สิงห์สิทธิ์

ผู้ดูแลเด็ก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบุ่งไหม2

ไม่มี

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบุ่งไหม2

ไม่มี

ผู้ดูแลเด็ก

ไม่มี

ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก

พัชรินทร์ เครือครำ

แม่บ้าน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ไม่มี

หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ไม่มี

ผู้ดูแลเด็ก

ไม่มี

ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก

ไม่มี

ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก

ไม่มี

ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก

ไม่มี

ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลบุ่งไหม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ